stand up! take action

Image Hosted by ImageShack.us
17 Października o 17:45 na placu przed City Forum i kinem Krewetka odbyła się akcja Stand Up Take Action. Ta miedzy narodowa inicjatywa ma na celu wyrażenie poparcia i przypomnienie o realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Czyli projektu 8 celów, które zobowiązali się osiągnąć 192-aj członkowie ONZ w ramach Projektu Milenijnego ONZ. Cele te to: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu; zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym; promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet; poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami; ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób; stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi; stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz tu. Akcja poparcia, która odbywa się przez wspólne podniesienie rąk przez wszystkich jej uczestników zebranych w danym miejscu ma na celu przypomnienie wszystkim „wielkim tego świata”, że nadal tu jesteśmy i pamiętamy złożone przez nich obietnice. Jak było w Gdańsku, zobacz na paru fotach, klikając na baner akcji.

Brak komentarzy: